ZRP Pomelaj

Pomelaj je zadruga za delovno opolnomočenje invalidov in drugih ranljivih skupin iz Prekmurja. Osnovni program zadruge je sestavljen iz proizvodnje izdelkov domače obrti iz naravnih materialov, priprave kulinaričnih izdelkov in programov usposabljanj za ranljive ciljne skupine.

Izdelki domače obrti zajemajo proizvodnjo izdelkov iz ličja in šibe, za proizvodnjo kulinaričnih izdelkov pa je v manjši meri vzpostavljena tudi pridelava zelenjave ter drugih vrtnin in poljščin. Kulinarični del zajema pripravo marmelad, piškotov, vložene zelenjave, zelenjavnih dodatkov, sušene zelenjave in praženih bučnih semenih. Tretji segment programa, storitve, predstavljajo učne delavnice za odrasle in šolajočo se mladino ter programi usposabljanj za ranljive ciljne skupine.


Ponudba

  • Različni izdelki iz šibe (košare, pladnji ipd.),
  • različni izdelki iz koruznega ličja (cekarji, torbice, košarice ipd.),
  • različne figurice in novoletni okraski,
  • kulinarični izdelki (marmelade, piškoti, zelenjavni dodatki ipd.) ...

Vzpostavljeno imajo spletno trgovino, kjer so vsi izdelki podrobneje predstavljeni in tam se lahko tudi kupijo.

Kontaktirajte nas:

ZRP Pomelaj

Mala Polana 103

9225 Velika Polana

Telefon: (02) 573 70 36

E-pošta: info@pomelaj.si

Spletna stran: www.pomelaj.si 

Poglej na zemljevidu

Spletna stran je nastala v okviru Operacije Digitalne rešitve ZA izzive podeželja. Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino strani so odgovorni upravičenci LAS s CILjem, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Goričko 2020 in LAS Mežiške doline.